سیاست خارجی آمریکا و روند اصلاحات اقتصادی در مصر و عربستان

چکیده

خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای با منابع انرژی فراوان و پتانسیل منازعه بالا، همواره جایگاهی ویژه در چگونگی سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده داشته است. وقوع رخداد ١١ سپتامبر بیش از پیش درهم‌تنیدگی منفعتی و امنیتی آمریکا با منطقه خاورمیانه را آشکار ساخت. از این‌رو پس طرح لزوم اعمال سیاست دموکراسی گستری از سوی آمریکا در خاورمیانه، مجموعه اصلاحات اقتصادی نیز به عنوان مکمل و جهت دهنده اصلاحات سیاسی در دستور کار قرار گرفت. امری که در نهایت به قصد همسوسازی منطقه با نظم جهانی مورد نظر ایالات متحده، امنیت و منفعت دراز مدت آمریکا را هدف قرار داده است. در این پژوهش سعی می‌شود تا با بررسی روند اصلاحات اقتصادی متأثر از سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا، در مصر و عربستان، به عنوان دو کشور مهم و با درجه تأثیرگذاری بالای منطقه‌ای، ابعاد و اثرات این رویکرد مورد واکاوی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The U.S Foreign Policy and Economic Reforms in Egypt and Saudi Arabia

چکیده [English]

The Middle East as a region with huge energy resources and high potential for dispute always has a special place in the U.S. policy – making. The September 11 event made clear more than ever that the U.S. interests and security depended on the stability in the Middle East. Therefore, after the policy of the promotion of democracy, the U.S. proposed a plan for economic reform in the region. These policies aim at converging the region with the world order as desired by the U.S. This article tries to explore the economic reforms conducted in Egypt and Saudi Arabia inspired by the U.S. Middle Eastern polices and their implications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Reforms
  • Egypt