ساختار گفتمانی مرحله جدید در روابط ایران و روسیه

نویسنده

چکیده

مجموعه‌ای از رخدادها و دگرگونی‌ها در دو دهه پایانی قرن بیستم موجب شد تا فضا و شرایط گفتمانی در روابط ایران و روسیه با تغییرات اساسی مواجه گردد. مرحله جدید تغییر در شرایط گفتمانی دو کشور در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد و با تغییرات کیفی در فضای جهانی تداوم پیدا کرد و با فروپاشی شوروی به نقطه اوج خود رسید. به عبارت دیگر در یک دوره پانزده ساله هم گفتمان‌های داخلی در ایران دگرگونی‌های بنیادینی را پشت سرگذاشت، هم گفتمان‌های داخلی در روسیه چنین تغییراتی را تجربه کرد و هم گفتمان‌های جهانی در نتیجه فرآیند جهانی شدن و پایان جنگ سرد دچار تحولات اساسی گردید. برایند این دگرگونی‌ها در مرحله جدید روابط ایران و روسیه، فراهم شدن امکان حاکمیت یک گفتمان مبتنی بر منافع متقابل در روابط دو کشور بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discursive Structure of the New Stage in Iran – Russia Relations

چکیده [English]

A series of events and changes during the last two decades of the 20th century led to fundamental transformations in the discursive sphere in Iran – Russia relations. The new stage of change in discursive sphere in their relations began with the victory of the Islamic revolution in Iran, continued with qualitative changes in the global situation and culminated with the collapse of the Soviet Union. In the other words, during a 15 year period, internal discourses in Iran underwent fundamental changes, the same thing occurred in Russia as well, and also, global discourses experienced basic transformations. The result of these changes has been so far the possibility of prevailing a discourse based on common interests in relations between the two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran – Russia
  • the Islamic revolution