ظرفیت‌ها و محدودیت‌های روابط ایران و هند

نویسنده

چکیده

تحولات روابط دو کشور هند و ایران به ویژه از ابتدای هزاره جدید، متأثر از عوامل مختلفی بوده است؛ عواملی که در حوزه هایی مناسبات دوجانبه را در پی دو اعلامیه مهم " تهران " و " دهلی نو " گسترش و تعمیق بخشیده‌ است و در حوزه های دیگری آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته‌اند.; مهمترین بسترهای همکاری میان ایران و هند را می‌توان در زمینه‌های اقتصادی، انرژی و فرهنگی، امنیتی و دفاعی و نه لزوماً سیاسی تقسیم بندی کرد.; از سوی دیگر، بازیگران ثالث، به عنوان متغییر اصلی محدود ساز روابط دو کشور نقش ایفاء می‌کنند. در این میان ایالات متحده و اسرائیل به عنوان دو دشمن ایران، همواره از هیچ تلاشی برای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها به منظور برقراری روابط با ایران، فرو گذار نکرده‌اند. دقت در روابط دو کشور در سال های اخیر، حاکی از این است که این متغییرها همواره بر روابط ایران و هند چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی تأثیر منفی بر جای گذارده است. در این مقاله به طور مفصل به این ابعاد پرداخته می‌شود. ;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capacities and Limitations of Iran – India Relations

چکیده [English]

The developments in relations between Iran and India, especially since the new millennium have been influenced by various factors. These factors have expanded and deepened their bilateral relations in some fields and have limited them in other ones. ;
The most important grounds for cooperation between Iran and India are found in economic, energy, cultural, security, defense and not necessarily in political fields. ;
On the other hand, the third countries act as the main variable limiting the relations between the two countries. The U.S. and Israel as the two enemies of Iran, have put pressure on other countries to limit their relations with Iran. Paying attention to Iran – India relations during the recent years shows that these variables have had negative effect on the level of relations.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic
  • Energy
  • cultural
  • Security