روندها و چالش‌های ساختاری بازار مالی ایران با تاکید بر عملکرد سالهای 85-1384

نویسنده

چکیده

سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی دارد. در حقیقت سرمایه‌گذاری از الزامات اولیه رشد و توسعه اقتصادی در سطح کلان بوده است. میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت و بهره‌وری اقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری بستگی دارد. ; مؤسسات پولی و اعتباری و بازار اوراق بهادار که ارکان اصلی بازار‌های مالی هستند، نقش به‌سزایی را در تأمین سرمایه‌های اقتصادی و بهره‌وری دارند. مؤسسات پولی و اعتباری که در ایران عمدتاٌ بانکها هستند با تجهیز منابع در قالب جذب سپرده‌های بانکی برای تأمین سرمایه‌های لازم و تخصیص آن نقش خود را ایفاء می‌نمایند. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بانکها، به علت محدودیت فعالیت‌های سایر مؤسسات مالی از نقش حساس‌تری در ارتباط با بخش خصوصی و مالی در سرمایه‌گذاری برخوردارند. زیرمجموعه دیگر بازار مالی یعنی بازار سرمایه نیز با توجه به ماهیت عملیاتی خود با تأمین منابع مالی بلندمدت برای فعالیت‌های اقتصادی نقش مستقیم و نزدیکی باسرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. ; با توجه به نقش و اهمیت این دو رکن اصلی بازار مالی، بررسی عملکرد آنها از نظر اقتصادی می‌تواند مسایل مبهم بسیاری را از منظر اقتصاد کلان برای تحلیل‌گران روشن کند تا در حل مشکلات کشور و تأمین منابع بیشتر برای سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد. سند چشم‌انداز نیز در همین راستا سیاست‌های خاصی را برای بازارهای مالی کشور در نظر گرفته است تا توانایی‌های بالقوه این نهادها در نهایت در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار گیرد. در این مقاله بازارهای مالی در دوره 1385- 1384 با توجه به معیارهای علمی‌و اهداف برنامه به جهت روند و چالش‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت اول این مقاله به بررسی وضعیت بانکها وسیاست‌های پولی پرداخته شده و در قسمت دوم بازار سرمایه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.;

عنوان مقاله [English]

Iran Financial Markets.Trends and Structural Problems (1384-85)

چکیده [English]

Regarding the importance of economic growth for Iran and its close relationship with financial markets ,the article tries to find out the main obstacles and problems of Iran financial markets (IFMs) which have adverse affects on Iran economic growth. Historically IFMs suffer of several government interventions and regulations. Most of or in fact all IMFs have been and are two–sector financial market, official and nonofficial markets which in turn affects their optimal resource allocation . Unfortunately recent financial policies in money market and capital market have worsen the associated financial conditions and trends. Having classified and analyzed the trends and problems in both money and capital markets of Iran, some guideposts are advised which might change the current path. ,otherwise the economy will faces heavy nationwide costs and losses.