گذار دولت مدرن به دموکراسی

نویسنده

چکیده

این مقاله در نظر دارد تحولات مربوط به دموکراتیک‌شدن سیاست خارجی و به تبع آن، منافع ملی را در چهارچوب پیشرفت‌ها و تحولاتی که در دوران اخیر شرایط دولت مدرن پیش آمده را بررسی نماید. در حقیقت، پدیده ملت که در کانون مشروعیت دولت و منافع ملی قرار دارد مورد توجه قرار می‌گیرد و شرایط کنونی وجود یک سیاست خارجی دموکراتیک و منافع ملی که به گونه‌ای اصیل مرجع آن ملت باشد مورد آزمون و واکاوی واقع می‌شود.; واژگان کلیدی: دولت مدرن، دموکراسی، سیاست خارجی، منافع ملی، لیبرالیسم، نظام‌های سیاسی و ملت.;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socialization of National Interests and Foreign Policy: Transition of Modern State to Democracy

چکیده [English]

This article tries to study developments regarding the democratization of foreign policy and hence, the status of forign policy in the framework of recent progress in the conditions of modern state. In fact, it focuses on the phenomenon of "nation" located in the heart of state legitimacy and national interests. The authors explore the preconditions of a democratic foreign policy and national interests, while referring authentically to nation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • National Interests
  • Foreign Policy
  • Democratization