شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکت‌ها در حقوق بین‌الملل: تابعیت شرکت‌ها

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی تابعیت شرکت‌ها به عنوان یکی از شرایط حمایت دیپلماتیک می‌پردازد. دو اصل تابعیت شاکی و طی مقدماتی محاکم داخلی به عنوان شرایط پذیرش دعوی در حقوق مسئولیت بین‌المللی مطرح هستند. به عبارت دیگر چنانچه دولتی مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی علیه شخص حقیقی یا حقوقی شود و دولت دیگر بخواهد علیه این دولت اقامه دعوی نماید وجود دو شرط تابعیت و طی مقدماتی محاکم داخلی ضروری است. این بحث در واقع موضوع ماده 44 طرح مسئولیت دولت‌ها(2001) است.; در این پژوهش شرط اول فوق یعنی تابعیت شاکی و آن هم در خصوص اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما در پی پاسخ به سئوالات ذیل هستیم: در صورت وقوع عمل متخلفانه دولتی علیه یک شرکت این شرکت چگونه می‌تواند موضوع حمایت دیپلماتیک قرار گیرد؟ آیا می‌توان در این خصوص بین شرکت و سهامداران آن قائل به تفکیک شد؟ تابعیت شرکت چگونه تعیین می‌گردد؟ در حال حاضر جایگاه حمایت دیپلماتیک از شرکت‌ها در حقوق بین‌الملل چگونه است؟;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conditions Governing Diplomatic Protection of Corporations with the Emphasis on the Nationality of Corporations

چکیده [English]

According to the ILC Draft Text on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (Article 44), the responsibility of a State may not be invoked if: (a) The claim is not brought in accordance with any applicable rule relating to the nationality of claims; (b) The claim is one to which the rule of exhaustion of local remedies applies and any available and effective local remedy has not been exhausted. This provision shows the conditions of the exercise of Diplomatic Protection in international law.;
This article tries to consider the first condition (nationality of claims) in relation with corporations: Which state can exercise the diplomatic protection in the case of internationally wrongful acts against an corporation? Can we distinguish the personality of corporation from that of the shareholders? How can the nationality of corporations be determined?;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomatic
  • Corporations
  • Responsibility