سرمایه‌گذاری فرهنگی

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده است ابعاد گوناگون مقوله‌ی سرمایه‌گذاری فرهنگی، در قالب بحث درباره‌ی اقتصاد فرهنگ، سرمایه‌ی فرهنگی و صنایع فرهنگی و در عین حال تلاقی این مقولات در ایران بررسی شود. سرمایه‌گذاری فرهنگی به مثابه‌ی تابعی از این سه مفهوم به عنوان سه متغیر در نظر گرفته شده، از نظرات آدورنو، هورکهایمر، پی‌یر بوردیو و والتر بنیامین در این زمینه بهره‌گیری شده است. در پایان نیز پیشنهادهای راهبردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Cultural Investment

چکیده [English]

This article tries to discuss the various dimensions of cultural investment in the framework of the economy of culture, cultural capital and cultural industries and at the same time, to study the coincidence of these issues in Iran. Cultural investment has been considered a function of these three variables. In conducting this research, the views of Adorno, Horkheimer, Pierre Bourdieu and Walter Benjamin have been used. Finally, the author provides some strategic suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural ؛ Horkheimer
  • ؛ Adorno