انقراض نسل ماهی خاویار دریای خزر

نویسندگان

چکیده

پس از فروپاشی شوروی سابق در سال 1991، منطقه شاهد هجوم خیل عظیم مردم فقیر جهت امرار معاش از منابع طبیعی از جمله دریا و عدم نظارت بر مسائل صید و صیادی و نیز تخریب محیط زیست بوده است. همچنین فعالیت‌های حفظ، بازسازی ذخایر و بهسازی محیط دریایی در کشورهای تازه استقلال‌یافته حاشیه دریای خزر طی 15 سال اخیر متوقف شده است. متأسفانه روند حاضر، به‌ویژه صید غیرمجاز از منابع گرانبها و ارزشمند این دریاچه از جمله ماهیان خاویاری، ضرر اقتصادی و زیست‌محیطی چشمگیری بر منطقه وارد کرده است. صید غیرمجاز ماهیان خاویاری این دریاچه که نود درصد منبع اصلی تولید خاویار جهان به شمار می‌رود، باعث شده است که این گونه مهم آبزی در معرض خطر انقراض قرار گیرد. کارشناسان معتقدند علت روند نزولی در صید ماهیان خاویاری، صید بی‌رویه و غیرقانونی و تخریب شدید زیستگاههای آن بوده است. مقاله حاضر که با روش نظری و براساس مطالعه گزارشها و مستندات موجود در سطح ملی و منطقه‌ای و نیز مصاحبه با مسئولین و دست‌اندکاران مسائل شیلاتی به‌خصوص در حوزه ماهیان خاویاری تدوین شده است، ضمن بررسی شرایط و معضلات موجود در خصوص خطرات انقراض نسل ماهیان خاویاری، بر ضرورت تدوین قوانین مشترک مدیریت صید و تعامل مثبت در مورد مقابله با صید غیرمجاز در کشورهای حاشیه خزر تأکید می‌کند، جلوگیری از ورود انواع آلاینده‌ها از این کشورها به دریای خزر را الزامی می‌داند، همچنین آماده‌سازی بستر فرهنگی جهت اطلاع‌رسانی مردم برای حفظ این‌گونه ارزشمند را یکی از مفیدترین اقدامات ممکن به‌شمار می‌آورد

کلیدواژه‌ها