بررسی قطعنامه 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با مقابله با تروریسم

نویسنده

چکیده

به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در نیویورک آمریکا که منجر به تخریب برج‌های دوقلو مرکز تجاری جهانی گردید شورای سازمان ملل با صدور 1373 مورخ 28 سپتامبر همان سال ضمن تحمیل برخی تعهدات به دولت‌های عضو از آنها خواسته تا ضمن اتخاذ تدابیر مکمل در زمینه مبارزه با تروریسم به ویژه جرم اعلان نمودن اقدامات مرتبط با تروریسم و کمک‌هایی که در این رابطه با این اقدامات صورت می‌گیرد، از دادن پناهندگی به این افراد خودداری نموده و به مبادله اطلاعات در مورد گروه‌های تروریستی بپردازند. در چارچوب این قطعنامه کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ضد تروریسم، بوجود آمد. این مقاله به بررسی نظام ایجاد شده در چهارچوب این قطعنامه می‌پردازد

کلیدواژه‌ها