سیاست انرژی ایالات متحده امریکا

نویسنده

چکیده

بوش در سخنرانی‌های متعددی طی سال 2006 اعلام نموده که ایالات متحده به نفت معتاد شده و به گونه‌ای خطرناک به عرضه انرژی توسط مناطق بی‌ثبات وابسته شده است. اگرچه در خصوص مخاطرات وابستگی آمریکا به نفت وارداتی اتفاق نظر وجود دارد. اما درباره شیوه پاسخگویی به این چالشها توافق عمومی میان صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران آمریکایی دیده نمی‌شود. براین اساس انتقادات فراوانی به کارآمدی سیاست انرژی دولت بوش وارد شده است. به نظر می‌رسد دولت بوش چالشهای انرژی برای آمریکا را شناسایی کرده، اما نتوانسته است طرح مشخصی برای مواجهه با آنها ارائه و اجرا نماید

کلیدواژه‌ها