به روایت فریزبی پس از زیمل

نویسنده

چکیده

در سال 1892، دانشگاهی آمریکایی از زیمل دعوت به عمل آورد تا در آنجا تدریس کند. او در سال 1893 از این بابت اظهار نارضایتی کرد که هجده ماه ار در مذاکرات بی‌فایده هدر داده است. تا امروز نمی‌دانیم که کدام دانشگاه به زیمل پیشنهاد داد، اما در آن زمان، آشنایی زیمل با ایالات متحده محدود بود. حداقل می‌دانیم که او با روانشناس آمریکایی یعنی استنلی هال که در آن وقت در دانشگاه کلارک ماساچوست تدریس می‌کرد، مکاتبه داشت. زیمل تا 1895، آثار خود را در «سالنامه آکادمی علوم سیاسی و اجتماعی آمریکا» چاپ می‌کرد ( در حقیقت، این آثار، ترجمه‌ای از مقاله اثرگذار او یعنی « مسئله جامعه‌شناسی» بودند). سال بعد، زیمل نوشتن مقاله برای نشریه تازه تأسیس «مجله جامعه‌شناسی آمریکا» را در دانشگاه شیکاگو و زیر نظر البیون اسمال چاپ می‌شد، آغاز کرد. زیمل تا زمان مرگ، چهل مقاله در این مجله مهم چاپ کرد که این امر اساساً به خاطر ابتکار عمل البیون اسمال بود و احتمالاً خود او مقالات را ترجمه می‌کرد. زیمل هرگز آمریکا را ندید و با این حال در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم، مهم‌ترین جامعه‌شناس آلمانی و به تعبیری مهم‌ترین جامعه‌شناس اروپایی در آمریکا محسوب می‌شد.

کلیدواژه‌ها