استحقاق حق خدمات بهداشتی سلامت و آموزش در کشورهای در حال توسعه

نویسنده

چکیده

در این مقاله به تحلیل حقوق اجتماعی و رویکرد اقتصادی، به منظور دستیابی و تحقق خدمات سلامتی و آموزش در کشورهای در حال توسعه، پرداخته شده است. همچنین زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از حقوق اجتماعی در تسریع روند توسعه، برسیم طرح کلی از دستاوردهای اقتصادی در خصوص ارتقاء سطح سلامت و آموزش، بانگاهی ویژه به تفاوتها و تشابهات به همراه ارزیابی مسائل اساسی که از دیدگاه اقتصادی بر حقوق اجتماعی وارد است نیز در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این در این مقاله مشخص می‌شود که پیامدهای سیاسی این رویکردها در برخی موارد با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. تفاوت‌های مطرح در اینجا عمدتاً به‌گونه‌ای در تعاملند که نمی‌توان آنها را ضد یکدیگر دانست و مدافعان این رویکردها نباید با دیدی متعصب و مخالف به یکدیگر نگاه کنند. از این تفاوت‌ها می‌توان به محدودیت‌های بلندمدت و شیوه مبادلات اقتصادی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها