استراتژی بین‌المللی در صنعت گاز

چکیده

گاهی به تجزیه کشورهایی نظیر کانادا، روسیه، نروژ، مالزی و الجزایر، نشانگر این واقعیت است که این کشوها در هر محاسبات هزینه فایده خود به پیش‌بینی‌های بسیار امیدوارکننده آتی، حضور مؤثر در بازار و کسب اهرم‌های لازم برای تنظیم روابط اقتصادی-سیاسی و افزایش توان امنیت ملی، در روابط منطقه‌ای ارزش بسیار زیادی قائل هستند. بررسی بازارهای مختلف جهانی و منطقه‌ای بیانگر این مطلب است که تمامی پیش‌بینی‌ها برای دهه‌های آتی براساس Market Fundamentals مبتنی بر افزایش تقاضا و ترس از عدم عرضه کافی است لذا بازار آینده، بازار تولیدکننده خواهد بود. برای جلب سرمایه کافی بایستی سیاست‌ها تثبیت شوند، قوانین و مقررات تشویقی و نیز واضح و مشخص باشد و دکترین Win-Win حاکم باشد.

کلیدواژه‌ها