تحولات بازار بین‌المللی گاز و تعیین الگوهای مناسب

نویسنده

چکیده

بازار گاز طبیعی در جهان در سالهای اخیر شاهد تحولات زیادی بوده است. این تحولات، عمدتاً به دلیل تغییر ساختارهای بازارهای بزرگ گاز طبیعی از جمله بازارهای آمریکا، اروپا و حتی آسیا می‌باشد. تحولات مذکور، همراه با رشد فزآینده تقاضای گاز طبیعی، نه تنها بطور محسوسی روی قیمت‌های گاز طبیعی تأثیرگذار بوده است، بلکه سیستم‌های قیمت‌گذاری را به نحو چشمگیری متأثر نموده است. تغییرات اخیر باعث شده، امروزه اکثر صادرکنندگان خواستار فروش گاز به قیمت‌های بالاتری نسبت به گذشته باشند. ; قیمت‌گذاری گاز طبیعی تحولات زیادی را طی دو دهه اخیر داشته است. صنعت گاز طبیعی، برخلاف نفت، بیشتر از مؤلفه‌ها و متغیرهای منطقه‌ای پیروی نموده است و قیمت‌های آن عمدتاً به صورت منطقه‌ای می‌باشد. بطوریکه گهگاه، حتی قیمت گازهای وارداتی در یک کشور از عرضه‌کنندگان مختلف، متفاوت می‌باشد. هرچند، کیفیت گاز طبیعی از نظر ترکیب و ارزش حرارتی آن و یا میزان سرمایه‌گذاری در تولید و انتقال گاز، فاکتورهای مؤثری در قیمت گاز می‌باشد، ولی مذاکرات قیمتی بین عرضه‌کننده و خریدار نیز نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. این مقاله می‌کوشد، علاوه بر بررسی تحولات اخیر بازار گاز در جهان و تغییر مکانیزم‌های قیمت‌گذاری از روش‌های سنتی، الگوی مناسب قیمت‌گذاری را برای کشورهای صارکننده از جمله ایران بیان نماید.

کلیدواژه‌ها