جهاد: از ابن تیمیّه تا بن‌لادن

نویسنده

چکیده

عد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های سازمان تجارت جهانی از سوی القاده، واژه «جهاد» به طور وسیعی در رسانه‌های غرب به کار رفت. در اغلب این موارد معنی واقعی جهاد تحریف شده و بعضاً اسلام مترادف با جهاد و خشونت دانسته شده است. این مقاله نگاهی به سیر تکوینی معنی «جهاد» از صدر اسلام تا عصر حاضر خواهد داشت و بیشتر بر معنی «جهاد» در گروه‌های اسلام‌گرای نظامی تکیه خواهد کرد. زیرا برداشت رهبران تندرویی از قبیل اسامه بن‌لادن از جهاد با معنی واقعی آن در سنت و قرآن و به ویژه در میان اهل شیعه متفاوت است.

کلیدواژه‌ها