درنگی در آثار و آراء جیمز گوردون ملتون

نویسنده

چکیده

دکتر جیمز گوردون ملتون، کشیش متودیست است. او همچنین یکی از متخصصین برجسته در رشته جنبش‌های نوپدید دینی، محقق در زمینه‌ی هواداران حاشیه‌نشین علوم خفیه، گروندگن به زاذن یوپی، فرقه‌ی علم‌شناسی (ساینتولوژی)، کیش نوین ملحدانه، شاخه‌ی داوودی‌ها، حکمت‌های اشراق، گروه‌های رایکی، معنویت‌گرایان مدرن، هواخواهان UFO، هیر کریشنا، هادیان عصر جدید، (نیو ایج) و همه‌ی شاخه‌های متنوع جادوی کهن آمریکا است. او همچنین اشتیاق وافری به دراکولاها دارد. ملتون، تحقیقات خود را در دهه‌ی 1960، زمانی آغاز کرد که جنبش‌های نوپدید، کم‌کم چهره‌ای آشکار به خود می‌گرفتند. ملتون دکترای خود را در دین شناسی از دانشگاه نورث وسترن Northwestern University گرفت و دوره تخصصی خود را در مقوله‌بندی افراد و گروه‌هایی که پیش‌تر به برخی از آنها اشاره شد، افراد و گروه‌هایی که خود را بیرون از جامعه فرض می‌کنند، گذراند. او بسیار بر حق دیگر فرقه‌ها و کیش‌ها برای برخورداری از دین خود تأکید می‌کند. او حامی حقوق مندرج در اولین متمم قانون اساسی بوده است و از حق ادیان جدید برای بیان و عرضه خود دفاع کرده است. او جزو مدافعان عدم یکدست کردن جامعه است.

کلیدواژه‌ها