دیدگاه سعید درباره تاریخ اسلام و جایگاه آن در فرهنگ‌های معاصر

نویسنده

چکیده

من رابرت سیگل هستم. بعد از حادثه‌ی 11 سپتامبر بسیاری از آمریکایی‌ها در مورد اسلام به تحقیق پرداخته‌اند. ادوارد سعید، پروفسور ادبیات تطبیقی و زبان انگلیسی در دانشگاه کلمبیا، اعتقاد دارد که در برخی موارد نسبت به موضوع، سوء برداشت، وجود دارد. پروفسور سعید، فردی فلسطینی-آمریکایی است و منتقد دیرینه‌ی آن چیزی است که آن را «شرق‌شناسی» می‌خواند و در مورد «تاریخ‌های غیرممکن: چرا اسلامی‌ها معتدد نمی‌توانند ساده‌سازی شوند؟» می‌نویسد. پروفسور ادوارد سعید (استاد دانشگاه کلمبیا، نویسنده «تاریخ‌های غیرممکن»): این تمایل وجود دارد که در مورد اسلام به مثابه یک چیزِ واحد فکر شود. همان‌گونه که می‌دانید در اینجا گرایشِ اسلامی به خشونت و عشقِ اسلامی به شهادت، جهاد و نظایر آن وجود دارد و نیز همه‌ی آن چیزهای مجرد بسیار مخوفی که در این راستا راجع به آنها و به وسیله‌ی محققان و بیشتر از آن (و شما نیز می‌دانید) آماتورها و کارشناسانِ تازه‌کار، بیان می‌شوند؛ آنها می‌خواهند این تصور را که ما می‌توانیم اسلام را مستقیماً و به سادگی بفهمیم، القا کنند. با این حال، من فکر می‌کنم که این غیرممکن است و نوعی تحریف و آنچه در انتها از کار در می‌آید، نوعی دیکتاتوری است که با «اهداف»‌مان سازگار است؛ اما ارتباط بسیار کمی با فهمِ چیستی آن چیز دارد که من اسلامی‌های مختلف می‌نامم.

کلیدواژه‌ها