پاسخی به روشنفکران غرب؛ اسرائیل-فلسطین، راه سوم

نویسنده

چکیده

تصمیم دولت اسرائیل در تابستان امسال در مورد شتاب بخشیدن به اسکان یهودیان در سرزمین‌های فلسطینِ اشغالی و یهودی کردنِ بیت‌المقدسِ شرقی، نشان دهنده‌ی شکستِ قراداد اسلو است؛ هر چند نیازی به اثبات این مطلب نیست. این بن‌بست، موجب گرم شدن بحث روشنفکران عربی است که نگران مسئولیت خود در قبال درگیری اسرائیل و فلسطین هستند. بسیاری از آنان (البته با چندین استثنای نادر و شجاع) در مورد دفاع از اسلامی که هم اکنون در محاصره غرب قرار دارد، با روژه گارودی، نویسنده‌ی فرانسوی که امسال به دلیل انکار آدم‌سوزی محکوم شده بود، هم‌عقیده‌اند. ادوارد سعید با قاطعیت این رویه را بی‌پایه نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها