جهانی شوندگی و جایگاه دولت

نویسنده

چکیده

یکی از پدیده‌هایی که جامعه بشری در حال حاضر با آن مواجه شده است، پدیده جهانی شدن است. ابعاد و دامنه‌های این پدیده به حدی وسیع و گسترده است که تمامی شئون زندگی بشری را در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی تحت تأثیر قرارداده است. بنابراین جهانی شدن آمیزه‌ای از روند گوناگون است که در ابعاد مختلفی تجلی می‌یابد و از این رو دارای تأثیرات مثبت و منفی می‌باشد و تناقضات بسیاری را با خود به دنبال دارد. یعنی در حالی که این پدیده گسترش دوستی‌ها، همسویی‌ها، عناصر مشترک بشری را به معرض نمایش می‌گذارد و ترویج می‌دهد، اما در عین حال تنش‌ها، اختلافات، نابرابری‌ها، فاصله بین فقیر و غنی را نیز به دنبال دارد. ; از سوی دیگر جهانی شدن دارای مفهومی کاملاً جدید و از لحاظی یک مقوله قدیمی به شمار می‌رود و بسیاری از انگاره‌های جهانی شدن به شکل آرمان‌خواهانه‌ی آن مانند همبستگی انسانها، حقوق بشر، برابری و عدالت جهانی و غیره از قرن‌ها پیش توسط علمای اخلاق، حقوق‌دانان وسیاستمداران مطرح گردیده‌اند و از زاویه‌ای دیگر این مقوله دارای مفهومی جدید می‌باشد که موجب تحرک شگفت‌انگیز جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شده و ضمن کاهش فاصله زمان و مکان، تفاسیر جدیدی از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دولت، اقتدار، امنیت و ... به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها