فن‌آوری‌های CITs و نقش آن در تحول روابط بین‌المللِ دولت-محور

نویسنده

چکیده

پیشرفت فن‌آوری اطلاعاتی و گسترش هرچه بیشتر روابط بین‌الملل، زمینه‌ساز جهانی شدن، بوده است. در واقع توسعه ارتباطات بستری را فراهم آورده است که در آن پدیده‌های مختلف برد جهانی می‌یابند. بهره‌مندی پدیده‌های مختلف از فن‌آوری ارتباطات، این امکان را فراهم می‌کند که در عرصه‌ی جهانی خود را عرضه کنند و یا حتی بر جهانیان تحمیل شوند. مهم‌ترین پیامد آن پیدایش و گسترش یک بازار جهانی برای تمامی ابعاد مختلف زندگی اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و ... در یک بازار جهانی رقابت‌آمیز گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها