جایگاه ایران در عراق از دیدگاه آمریکا

نویسنده

چکیده

اشغال عراق توسط ایالات متحده در مارس 2003، اوج بحران بین‌المللی بود که از اوت 1991 با اشغال کویت توسط عراق شروع شده بود و به عنوان عمده‌ترین بحران منطقه‌ای و تأثیرگذار به لحاظ وسعت و عمق، بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای را درگیر ساخت. بحران مزبور همه بازیگران بین‌المللی را به چالش کشید و فصل نوینی در کنش و واکنش‌های سیاست خارجی کشورمان گشود. میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بازیگران مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی در این بحران به تناسب شدت و ضعف تعامل با قدرت هژمون، به‌عنوان اصلی‌ترین منازعه و دوری و نزدیکی جغرافیایی به حوزه بحران محسوب می‌شوند، ایران به عنوان عمده‌ترین کشور همجوار با بحران با وضعیتی ویژه از نظر ترکیب عناصر استراتژیک، ایدئولوژیک، روانی و مذهبی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مطرح است. بررسی تأثیر این بحران بر ایران و جایگاه ایران در حوادث رخ داده پس از آن در منطقه و به خصوص در داخل عراق از اهمیت خاص مفهومی و عملی برخوردار بوده و متضمن طرح پرسش‌های کلیدی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها