منافع ایالات متحده و سازمان ملل متحد

نویسنده

چکیده

یکی از تأثیرگذارترین کشورها در ارتباط با سازمان ملل متحد، آمریکاست که در بحث اصلاحات در این سازمان نیز نقش ویژه‌ای دارد. براین اساس بررسی سیاست‌ها و اقدامات آمریکا در قبال سازمان ملل که برگرفته از منافع این کشور است، بسیار تعیین کننده می‌نماید. در واقع در ارزیابی دلایل شکست طرح کنونی آمریکا یکی از دلایل برجسته تلقی می‌شود. مقاله حاضر یکی از عناوین مجموعه مقاله‌هایی است که در قالب یک گزارش توسط مؤسسه صلح ایالات متحده تدوین شده است. این مؤسسه که مقر آن در واشنگتن دی. سی است درباره اقدامات و سیاست‌های آمریکا در زمینه‌های صلح و جنگ فعالیت می‌کند. از مهم‌ترین فعالیت‌های این مؤسسه تحقیق درباره سازوکارهای سازمان ملل درایجاد صلح است که گزارش حاضر یکی از فعالیت‌های آن به شمار می‌رود. این گزارش، با عنوان منافع آمریکا و اصلاحات در سازمان ملل، در واقع کار ویژه‌ای درباره سازمان ملل است که منافع آمریکا و سازمان ملل، نجات انسان، حفاظت از حقوق بشر و پایان دادن به کشتار جمعی، نیاز به بازسازی: اصلاح سازمان ملل، ممانعت از مرگ و ویرانی: تروریسم فاجعه برانگیز و گسترش سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک، جنگ و صلح: ممانعت و خاتمه دادن به جنگ‌ها و کمک به مردم و ملت‌ها: توسعه و کمک‌های بشردوستانه از جمله مقالات آن است.

کلیدواژه‌ها