تأملی در کارنامه سازمان ملل از منظر صلح و امنیت

نویسنده

چکیده

سازمان ملل متحد با هدف پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی، پس از جنگ جهانی دوم تشکیل گردید. این سازمان، به تدریج در طول حیات خود، وظایف دیگری را نیز به عهده گرفت و طیف وسیعی از موضوع‌ها به فعالیت‌های این سازمان افزوده گردید. بنابراین ارزیابی عملکرد سازمان ملل با گستردگی فعالیت‌های آن دشوار و تاحدی ناممکن می‌باشد. اگر بخواهیم عملکرد این سازمان را با نظارت بنیان‌گذاران آن بسنجیم، مطمئناً سازمان ملل در رسیدن به اهداف خود، زیاد موفق نبوده است. اما اگر بخواهیم آن را با سلفش مقایسه نماییم. قطعاً بسیار موفق‌تر از جامعه ملل عمل نموده است. عامل دیگری که این ارزیابی را مشکل می‌نماید نبودن سازمانی مشابه برای مقایسه و سنجیدن عملکرد آن است. با وجود این، در این مقاله سعی می‌شود با توجه به وسعت فعالیت‌های سازمان ملل به اصلی‌ترین هدف آن یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها