دریغا فارسی

نویسنده

چکیده

نه سال پیش، پس از بحث‌ها و بررسی‌های کارشناسی مفصل، طرح قانونی منع به‌کارگیری واژه‌های بیگانه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در آن زمان عده‌ای از نمایندگان اجرای کامل این طرح را غیرممکن، برخی آن را مشکل و تصویب‌کنندگان طرح نیز آن را ضروری دانستند. البته همگی کم و بیش به اهمیت موضوع اذعان داشتند و پاسداری از زبان فارسی را گوشه‌ای از وظیفه‌ مقدس حفظ استقلال فرهنگی قلمداد می‌کردند که بی‌توجهی بدان خسارت‌های جبران‌ناپذیر به هویت ملی ما می‌زند و به‌ویژه بیشترین زیان را به نسل جوان کشور می‌رساند