طرح خاورمیانه بزرگ در بوته‌ی گاه‌شناسی اروپایی‌ها، اتحادیه اروپا؛ از استقبال تا انتقاد و بهره‌برداری

نویسنده

چکیده

آمریکا برای نوین‌سازی خاورمیانه و تحقق دموکراسی در آن، طرحی را تحت عنوان خاورمیانه بزرگ ارائه کرده است. ما باید از این طرح استقبال کنیم و در حد خود با آن همکاری نماییم و تلاش‌هایمان را در این زمینه هماهنگ سازیم. شایسته است اتحادیه اروپا از طریق ناتو برای مشارکت با کشورهای خاورمیانه اقدام کند. لذا با اتکا به مؤسسات و ابزارهای خاص خود، میزان نزدیکی خویش را با خاورمیانه مشخص ساخته به گونه‌ای که این همگرایی مکمل نزدیکی کشورهای خاورمیانه با آمریکا باشد. اصلاحات باید برخاسته از شرایط بومی کشورهای خاورمیانه باشد. دولت‌ها و ملت‌های ذی‌ربط باید در برابر هرگونه تحمیل دموکراسی از خارج به آنها ایستادگی کنند. اتحادیه اروپا در سریع‌ترین زمان ممکن با هر کشوری که به درخواست برای انجام اصلاحات پاسخ دهد، همکاری را آغاز می‌کند. البته این همکاری از طریق مشارکت مستحکم و منسجم با آن کشورها می‌باشد. شایسته است اروپا از طریق گفتگو و حمایت از دولت‌ها و جمعیت‌های مدنی به رویند اصلاحات تحرک بخشند. اروپا باید هویت و احساسات ملّی هر کشور را مدنظر قراردهد، لذا شایسته است از همگرایی‌های افراطی که خصوصیات ملّی کشورها را نادیده می‌گیرد و اسلام را غیرقابل نوین‌سازی می‌داند، اجتناب کرد. بنابراین هم‌زمان با این مسائل کشورهای ذی‌ربط را باید تشویق کرد تا آراء و دیدگاه‌های خود را بیان کنند، خواه بیانیه این دیدگاه‌ها در چارچوب اتحادیه عرب باشد یا از طریق نشست‌های تخصصی. ; در مجموع، چندین سال است که ما چنین تعهدی را داریم، ما شراکت خود را با کشورهای خاورمیانه بلندمدت و همیشگی می‌دانیم. این شراکت مهم است و از طریق نسل‌های آینده ادامه خواهد یافت