دولت، قدرت و قانون در اندیشه هابز؛ بازخوانی لویاتان

نویسنده

چکیده

بدون تردید «لویاتان» (Leviathan) نخستین اثر فلسفی-سیاسی به زبان انگلیسی است که درباره‌ی دولت مدرن و ویژگی‌ها و کارکردهای آن است. نگارش آثار فلسفی-سیاسی توسط فیلسوفان و اندیشمندان در طول تاریخ تفکر و اندیشه بشری قدمت طولانی دارد؛ افلاطون، ارسطو، فارابی، جان لاک، کانت، هگل، ابن‌خلدون، مارکس، راولز، هایک، هابرماس، فوکو و ... از جمله‌ی اندیشمندان فلسفی-سیاسی‌نویس بودند که هر کدام به زبان خاص خود و براساس آراء خویش به تشریح، تنویر و تئوری‌پردازی در باب سیاست پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها