سخنرانی منتشر نشده از شادروان دکتر حسین عظیمی در جمع نمایندگان مجلس و مدیران صنایع کشور؛ چالش‌های توسعه صنعتی در ایران

نویسنده

چکیده

در ابتدا از این که دوستان این فرصت را در اختیار بنده قرار دادند تا در جمع شما که دقایقی را به سیاست‌گذاری و بحث و گفتگو اختصاص داده‌اید باشم، تشکر می‌کنم. ; آقای مهندس محبت فرمودند، البته بنده مدتها در محضر ایشان تلمذ کرده‌‌ام و حالا در دنیای مدرن به اعتبار تقسیم کار این‌گونه تقدیر شده است که ما در دانشگاه باشیم و شما دوستان در مجلس یا بخش صنعت باشید. به هرحال ما فقط تجارب کار خود را داریم و واقعاً تردیدی ندارم که در زمینه‌های متعدد، این بنده هستم که باید از همه‌ی شما در زمینه‌ی صنعت و صنعتی شدن بیاموزم. به هرحال اجازه بفرمایید که وارد بحث اصلی بشوم. این بحث در زمانی انجام می‌شود که دارای ویژگی‌هایی برای اقتصاد ماست، از یک طرف بحث رکود مطرح است، که به نظر نمی‌آید علائمی برای توقف آن در شرایطی که ما قرار داریم در تمام سال آینده وجود داشته باشد، مگر این‌که دولت، سیاست‌هایی را که امروز دنبال می‌کند، تغییر دهد و به نظر می‌رسد که اثرات این رکود در صنعت کشور بیش از پیش در سال آینده دیده خواهد شد و تصور بنده این است که هزینه‌های تولید، در مجتمع‌های صنعتی بالا خواهد رفت و با وجود ظرفیت تولید، عملکرد تولید محدودتر خواهد شد. ;

کلیدواژه‌ها