درآمدی بر پول‌شویی

نویسنده

چکیده

امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق بازارهای مالی، اتحاد کشورهای اروپایی در زمینه تجارت از طریق یکسان‌سازی پول اروپایی (یورو) و نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر، جرایم سازمان‌یافته گسترش زیادی یافته است. این جرایم از سرقت و کلاهبرداری در سطوح بین‌المللی تا مواد مخدر، درآمدی بر پول‌شویی، ارتشا و دیگر اعمال خلاف را در برمی‌گیرد. پول‌شویی نیز یکی از بزرگ‌ترین این جرایم است.

کلیدواژه‌ها