سخنرانی دکتر «کیونگ-هوای مین» در جمع مدیران صنایع کره و استراتژیست‌‌های صنعتی کشورهای در حال توسعه؛ چالش‌های استراتژی صنعتی کره برای دستیابی به توسعه

نویسنده

چکیده

بسیاری از صاحب‌نظران در داخل و خارج کشور عامل عمده بحران کره و مشکلات ناشی از آن را الگوی توسعه اقتصادی «کره‌ای» می‌دانند. ماهیت اصلی الگوی کره‌ای به اعتقاد این منتقدان، دخالت گسترده دولت در اقتصاد با هدف تقویت توسعه صنایع برگزیده از طریق اولویت‌های تأمین سرمایه و یارانه‌های مالی می‌باشد. با این حال این انتقاد نابه‌جاست. این اصلاً منطقی نیست که الگوی توسعهه کره‌ای را مقصر بدانیم، حال آن‌که در واقع به کار بردن این الگو در طول سه دهه گذشته تا وقوع زمان بحران ارزی منجر به رشد اقتصادی شایان توجه شد.

کلیدواژه‌ها