وقتی جای سیاست صنعتی خالی است؛ تراژدی صنعت پتروشیمی کشور

نویسنده

چکیده

در نوشتار حاضر ابتداد براساس مطالعه‌ای که اخیراً پیرامون استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی کشور انجام شده است، به برخی نگرانی‌های مطرح شده از طرف صاحب‌نظران کشور اشاره شده وسپس براساس این مطالعه موردی، نتیجه‌گیری‌هایی در خصوص سیاستگذاری صنعتی-تکنولوژیک به عمل آمده و این سؤال مورد بررسی قرار گرفته است که آیا سند سیاست صنعتی کشور بایستی پاسخی برای این‌گونه نگرانی‌ها ارائه کند یا نه و سرانجام، مقاله به معرفی مختصر مبانی سیاستگذاری صنعتی-تکنولوژیک پرداخته و سه نقد کلی در مورد سند «خلاصه مطالعات استراتژی صنعتی» بیان شده است. در طول بخش‌های مقاله، علاوه بر مطالعه موردی صنعت پتروشیمی، مثال‌هایی از صنایع دریایی و فناوری زیستی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها