با نگاه به آینده؛ نقدی بر کتاب استراتژی توسعه صنعتی کشور

نویسنده

چکیده

تدوین و ارائه استراتژی توسعه صنعتی کشور، نویدی است بر توجه به مقوله سیاست صنعتی که برای سالها در کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته بود. هرچند استراتژی ارائه گشته نیز با مفاهیم بنیادی سیاست صنعتی که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد فرسنگ‌ها فاصله دارد اما در هرصورت گشایش چنین بحثی در فضای برنامه‌ریزی کلان کشور می‌تواند سرآغاز حرکتی اجتماعی باشد که با بهره‌گیری از مشارکت نظام‌مند خبرگان اقتصادی و صنعتی کشور، به مباحث عمیق سیاست صنعتی در کشور پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها