طرح صنعت به صنعت برای اتحاد استراتژیک

نویسنده

چکیده

این مقاله به تحلیل رابطه‌ی همکاری راهبردی (استراتژیک) دوازده صنعت عمده با بنگاه‌های بزرگ و پیشتاز جهانی به عنوان وسیله‌ای برای تسریع رشد اقتصادی داخلی و نیز دستیابی به پایه و اساسِ صنعتیِ تقویت‌شده‌ای در یک اقتصادِ مبتنی بر دانش می‌پردازد. اتحاد راهبردی میان شرکت‌های پیشتاز جهان در به حداکثر رساند استفاده از منابع خارجی، بهینه‌سازی کارایی سرمایه‌گذاری، استقرار اثربخش استانداردسازی در یک سطح جهانی شناخته شده و کمک به رواج راهبرد در توسعه‌ی صنعت مبتنی بر دانش در یک محیط باز بازار بسیار حساس و مهم است.

کلیدواژه‌ها