بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای

نویسنده

چکیده

سه قرن قبل از میلاد حضرت مسیح، یکی از دانشمندان یونان به نام «دموکریت» پس از دقت فراوان و مطالعات زیاد پیرامون اشیاء مختلف و بررسی‌های همه جانبه نتیجه گرفت که: تمامی اشیاء از ذرات ریز به نام «اتم Atom» تشکیل شده است. دموکریت می‌گفت اتم غیرقابل شکستن است. نزدیک به دو هزار سال پس از «دموکریت» دانشمندان انگلیسی «جان دالتون» با مطالعه علمی بر روی اشیاء و با توجه به نظریه دموکریت گفت: تمامی اشیاء از ذرات گوی مانند بسیار ریزی درست شده‌اند. وی برخلاف دموکریت که تفاوت اشیاء را در شکل اتمی آنها می‌دانست. در جرم و اندازه آنها اعلام کرد. دالتون همچون دموکریت معتقد بود که اتم را نمی‌توان شکست و تجزیه کرد