ترکیه قرن بیست و یکم؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدها

نویسنده

چکیده

اریک کورنل»، نویسنده کتاب، دارای درجه لیسانس تاریخ و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه استکهلم است و از سال 1990 تا 1995 به عنوان سفیر سوئد در ترکیه خدمت کرده است. سوابق دیپلماتیک، دید تاریخی و نگاه سیاسی کورنل را می توان به خوبی در کتاب «ترکیه قرن بیست ویکم؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدها» مشاهده کرد. این کتاب حاوی مطالبی تاریخی، توصیفی و عمدتاً مشاهده‌ای در مورد مهم ترین مسائل داخلی و خارجی این کشور است