سیاست معاصر در خاورمیانه

نویسنده

چکیده

کتاب «سیاست معاصر در خاورمیانه» با هدف ارائه مقدمه‌ای کلی پیرامون سیاست معاصر در منطقه خاورمیانه نگاشته شده و در قالب هشت فصل تقریباً تمام موضوعات یا مقولات عمده‌ای که ساختار سیاسی و روابط اجتماعی منطقه را شکل داده‌اند، مورد بررسی قرار داده است. نگارنده در مقدمه کتاب متذکر شده که در نگارش این کتاب، غیر از دانشجویان رشته علوم سیاسی و علاقمندان به مباحث تخصصی سیاست منطقه، مخاطبان عام یا مبتدی نیز مدنظر بوده‌اند و از همین رو موضوعات مورد بررسی، بسیار وسیع و گسترده‌اند