قفقاز و ناحیة خزر؛ درک سیاست ایالات متحده

نویسنده

چکیده

با استقلال حکومت‌های جمهوری‌های جنوب قفقاز -جمهوری‌های آذربایجان، گرجستان و ارمنستان- همچنین حکومت‌های تازه در منطقة خزر برای ایالات متحده آمریکا، فرصتی مغتنم و بی‌نظیر پیش آمده تا به منافع ملی خود در این منطقه دست‌یابد. آذربایجان، گرجستان و ازبکستان هریک با جهت‌گیری در مسیر سیاست‌های مورد تأیید آمریکا تمایل شدید خود را به پیوستن به فعالیت‌هایی که از سوی ایالات متحده برنامه‌ریزی می‌شود، نشان داده‌اند. قزاقستان نیز می‌کوشد روابط خوب و سودمندی با آمریکا ایجاد کند و به همین ترتیب، ترکمنستان درپی دستیابی به مساعدت‌های واشنگتن برای ایجاد تعادل در رابطه‌اش با قدرت‌های دیگر حاضر در منطقه است