اتوپیای جهانی و برخورد تمدن‌ها

نویسنده

چکیده

افرادی که قبلاً، در یادوارة مارتین وایت کنفرانس داشتند، اشخاص بسیار برجسته‌ای بودند، من آمادگی پیگیری مباحثی را که آنها مطرح کردند، ندارم. در میان آنها، هربرت باترفیلد و میشل هاوارد، شرحی از روابط دولت‌ها با یکدیگر و؛ حکومت‌ها و مشکلاتشان و طرح یکسانِ مباحثِ مربوط به اصول اخلاقی و الزمات عملی را ارائه کردند. هریک اعتقاد داشتند که گرچه اصول اخلاقی و بستر قدرتی که در آن دولت‌های حاکم ناگزیر به عمل هستند، خواسته‌هایی ایجاد می‌کنند که هرگز به‌طور کامل با یکدیگر سازگار نیستند، اما براساس یک اندیشة ناب و سیاست عقلانی می‌توان میان آنها سازش برقرار کرد