مصاحبه با دکتر عماد افروغ و دکتر اصغر افتخاری، جامعه‌شناسی امنیت؛ مؤلفه‌ها و ریشه‌های تاریخی

نویسنده

چکیده

گفتگو با دکتر عماد افروغ ; همانگونه که مستحضرید در سال‌های اخیر در مطالعت امنیتی، گرایش و حوزه‌ای تحت عنوان «جامعه‌شناسی امنیت» مطرح گردیده است. به عقیده شما آیا در حوزه جامعه‌شناسی می‌توان از «جامعه‌شناسی امنیت» سخن گفت؟ ; • اینکه ما رشته خاصی تحت عنوان جامعه‌شناسی امنیت در دنیا داشته باشیم، محل تأمل است. اما به هرحال می‌توان از بحث‌های مختلف و تئوری‌های متنوع جامعه‌شناسی برای تبیین امنیت و ریشه‌های اجتماعی آن استفاده کرد. اگر خواسته باشیم در مورد جامعه‌شناسی امنیت بحث نماییم در ابتدا باید به چند نکته توجه کنیم. اول آنکه باید تعریفی از امنیت داشته و اصول آن را بشناسیم و بعد ببینیم که جامعه‌شناسی در کل، چه در سطح کلان یا میانه یا خُرد چه ظرفیتی برای تبیین ریشه‌ها و پیامدهای امنیت دارد