آینده‌نگری از رهگذر شاخص‌های استراتژیک؛ چشم‌انداز اقتصاد در سال 81

نویسندگان

چکیده

همان‌گونه که در نوشتارهای پیشین عنوان شد، نماگرهای ادوار تجاری در سه دسته نماگرهای آینده‌نگر، همزمان و گذشته‌نگر بر مبنای نظریه‌ی ادوار تجاری در دهه 1980 میلادی توسط کشورهای OECD توسعه داده شده است. این نماگرها، نماگرهایی هستند که با ادوار تجاری در اقتصاد ارتباط معنی‌دار دارند. در حال حاضر از 10 نماگر آینده‌نگر، 4 نماگر همزمان و 7 نماگر گذشته‌نگر به عنوان مهم‌ترین نماگرهای ادوار تجاری در ادبیات موضوع تحقیق نام برده می‌شود