مفاهیم نوین حاکمیت و امنیت

نویسنده

چکیده

روابط بین الملل، رشته‌ای پردامنه است که موضوعات متنوعی از روابط بین‌الدولی تا فراملی را در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی دربرمی‌گیرد، به‌‌طوری که از آن به‌عنوان کشکولی از علوم مختلف انسانی یاد کرده‌‌اند. با این ویژگی که نه تنها زاییده رشته‌های مزبور است، بلکه خود زاینده ابعاد جدیدی در سطوح مختلف می‌باشد. روابط بین‌الملل، رشته‌‌ای است که با تحولات بین‌المللی قوت می‌گیرد و با آن به پیش می‌رود.

کلیدواژه‌ها