کاربرد شاخص‌های ترکیبی آینده‌نگر

نویسندگان

چکیده

همان‌طور که در شماره پیشین در مقاله «آینده‌نگری از رهگذر شاخص‌های استراتژیک» عنوان نمودیم در دهه 1980 میلادی توسط کشورهای OECD بر مبنای تئوری ادوار تجاری (Business Cycles)، نماگرهای ادوار تجاری (Buesiness Cycle Indicators)، در سه دسته نماگرهای؛ آینده‌نگر (Leadinglndicators)، نماگرهای همزمان (Indicators Coincident) و نماگرهای گذشته‌نگر (Lagging Indicators) توسعه داده شده است. این نماگرها، نماگرهایی هستند که با ادوار تجاری (اقتصادی) در اقتصاد ارتباط معنی‌دار دارند. همان که در آن نوشتار عنوان نمودیم در حال حاضر از 10 نماگر آینده‌نگر، 4 نماگر همزمان و 7 نماگر گذشته‌نگر به عنوان مهم‌ترین نماگرهای ادوار تجاری در ادبیات موضوع تحقیق نام برده می‌شود.

کلیدواژه‌ها