امنیت عمومی، امنیت ملی و چالش‌های فراروی

نویسنده

چکیده

امروزیکی از بزرگ ترین مشکلاتی که در زمینه امنیت وجود دارد این است که متاسفانه به یک اجماع ملی و فرهنگ مشترک در این زمینه نرسیده ایم.; بسیاری از مشکلات بخش امنیت عمومی برخلاف ظاهر آن درونی است و از اختلاف نظر مسئولین نظام نشات می گیرد. تا از بیرون نظام. در واقع در بحث امنیت عمومی دارای نظر و تز واحدی نیستیم و مدل و شیوه مشخصی را اتخاذ نکرده ایم، لذا در استقرار امنیت با مشکلاتی روبرو هستیم.; بسیاری از اختلافاتی که در شورای تأمین، شورای امنیت کشور و یا حتی در شورای امنیت ملی وجود دارد مربوط می شود به دیدگاه های مختلف در بحث امنیت. ;

کلیدواژه‌ها