«انقلاب» یا «دموکراسی»

نویسنده

چکیده

; شما آرا و نظریات درباره انقلاب، که از روی بدگمانی و بدبینی ابراز شده‌اند و با نظر به خسارات و هزینه‌های سنگین صرف شده در پای آن و ملاحظه بعضی آثار و پی‌آمدهای منفی، اساساً انقلاب را پدیده‌ای نافرجام و بلکه زیانمند به حال جامعه ارزیابی کرده‌اند، کم نیست. مهم‌ترین نقطه ضعف انقلاب‌ها که اتفاقاً بیش از موارد دیگر مورد توجه و اشاره نظریه‌پردازان قرار گرفته است، تعارض و تخاصمی است که انقلاب با شعار محوری خود در مرحله خیزش، یعنی با آزادی و دموکراسی پیدا می‌کند و از همین ناحیه است که مورد جدی‌ترین نقدها و شدیدترین طعن و عتاب‌ها قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها