آثار جهانی شدن بر گزینه‌های استراتژیک ایران

نویسنده

چکیده

با یادآوری تاریخی قرارداد بین دول روسیه و انگلیس (1907)، قرارداد وثوق‌الدوله (1919)، کودتای سوم اسفند و 28 مرداد 1332 و با عنایت به وضعیت ژئوپلیتیک ایران، سیاست خارجی ایران در ابرتباط با دیگر کشورها به عرض حضار محترم می‌رسانم که این موارد کلا از سه الگو بهره می‌گرفت: ; 1) بی‌طرفی ; 2) موازنه مثبت ; 3) موازنه عدمی (موازنه منفی، نه شرقی نه غربی، عدم تعهد)

کلیدواژه‌ها