تأملاتی بر یک همایش، قانون اساسی؛ نظارت و اجراء

نویسنده

چکیده

هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تاریخ یکشنبه ششم آذر ماه سال جاری (1379) همایش سالانه خود را با عنوان «قانون اساسی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی» با حضور جمعی از دست‌اندرکاران نهادهای مربوط در کشور از جمله رئیس جمهور و چند تن از وزیران و معاونین آنها، اساتید دانشگاه، قضات و وکلا برگزار نمود. گزارش ارائه شده توسط آقای دکتر حسین مهرپور، رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، با مقدمه‌ای از هدف و چگونگی ایجاد هئیت مذکور با ذکر فواید وجود هیئت آغاز گشت.

کلیدواژه‌ها