تحدید قدرت سیاسی از دیدگاه شیعه

نویسنده

چکیده

بحث از لزوم حفظ سلامت قدرت سیاسی یکی از مباحث جدی اندیشه سیاسی نوین است. نوشتار حاضر در صدد است این موضوع را به صورت اجمالی در اندیشه غرب، اهل سنت و شیعه بررسی کند. منظور از تحدید قدرت در این نوشتار در نظر گرفتن مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های لازم برای حفظ و تضمین سلامت قدرت سیاسی است به نحوی که بتوان «کارایی بالا»ی حکومت را با «سلامت قابل قبول» آن جمع کرد. اندیشه تحدید قدرت سیاسی بر این مفروض بنیادین قرار دارد که انسان «جایزالخطا»ست و به ویژه اگر بر مسند حکومت تکیه زند به علت گستره اختیارات، امکانات و برخورداری‌هایی که می‌یابد استعداد بیشتری برای خروج از حریم‌های الهی و انسانی خواهد داشت.;

کلیدواژه‌ها