اجلاس هزاره مجمع عمومی و وضعیت حقوق بشر در ایران

نویسنده

چکیده

پنجاه و پنجمین اجلاس عادی مجمع عمومی سازمان ملل در آغاز هزاره سوم میلادی از نیمه شهریور تا اواخر آذر سال جاری (79) در نیویورک برگزار شد. یکی از موضوعات مهم که امسال نیز در دستور کار مجمع عمومی و کمیته سوم آن قرار داشت مسئله حقوق بشر در ابعاد گوناگون آن و بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف بود. وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز طبق سنت چندین ساله در دستور کار قرار داشت. گزارش کتبی نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر منتشر و گزارش شفاهی او نیز استماع شد و سرانجام قطعنامه‌ای در مورد حقوق بشر در ایران و ابراز نگرانی از ادامه نقض آن در بعضی زمینه‌ها تصویب شد.

کلیدواژه‌ها