تحول ساختاری و هنجاری در حقوق بشر بین‌المللی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر، مقاطع مختلف تحول حقوق بشر معاصر بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نقطه آغاز این بررسی منشور ملل متحد است؛ منشوری که متضمن مبنای قواعد مدرن حقوق بشر بین‌المللی است. به‌رغم این واقعیت که حقوق بین‌الملل برخی از اشکال حمایت بین‌المللی از حقوق بشر را قبل از لازم‌الاجرا شدن منشور به‌رسمیت شناخته بود. اما «بین‌المللی شدن حقوق بشر» و «انسانی شدن حقوق بین‌الملل»، با ایجاد سازمان ملل متحد آغاز می‌شود.

کلیدواژه‌ها