برنامه‌های نوین دکتری صنعتی و پیوند مؤثر دانشگاه و صنعت

نویسندگان

چکیده

دانشگاه‌ها غالباً به برج‌های عاجی محکوم می‌شوند که از دنیای واقعی صنعت و تجارت جدا افتاده‌اند. به‌همین ترتیب گفته می‌شود که دانشگاهیان، علم دیروز را آموزش می‌دهند و از توسعه‌های فنی و مهندسی جدید بی‌اطلاع‌اند. وقتی درمی‌یابیم که بودجه تحقیقاتی شرکت ماشین‌های تجاری بین‌المللی (IBM) از کل مخارج سالانه بسیاری از ملل برای دانشگاه‌هایشان بیشتر است، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه دانشگاه‌ها می‌توانند یقین داشته باشند که طرح‌های تحقیقاتی آنها مرتبط با صنعت امروز و آموزش‌های آنها منطبق با دانش روز است؟ پاسخ، همکاری با صنعت در راستای بهره‌رسانی به کلیه دانشجویان و سرپرستان ذیربط است

کلیدواژه‌ها