شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد راهبردی شرکت مخابرات تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه پیچیدگی روزافزون محیط عرصه رقابتی کسب‌وکار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت بهبود مستمر عملکرد سازمان را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. یکی از دغدغه‌های اساسی سازمان‌ها دستیابی به یک شیوه مدیریت عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر است تا بتوانند ضمن پاسخگویی به نیازهای فعلی، منافع بلندمدت ذی‌نفعان خود را تضمین کنند. در این پژوهش، برای شناخت و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر عملکرد راهبردی سازمان، خبرگان و مدیران میانی شرکت مخابرات تهران به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. مبانی نظری موضوع و سوابق تحقیقات انجام‌شده با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای جمع‌آوری شد. با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظر خبرگان در مورد میزان تأثیر مؤلفه‌های به‌دست‌آمده از مطالعات نظری، بر بهبود عملکرد راهبردی سازمان جمع‌آوری و تحلیل شد. پس از تحلیل به‌وسیله نرم‌افزارهای اکسل و اسمارت پی‌ال‌اس، مؤلفه‌های مورد بررسی در چهار عامل (منابع انسانی، جوسازمانی، فرایندهای سازمانی و سرمایه‌های سازمانی) دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Categorizing Improvement Factors on Strategic Functionality of Tehran Telecommunication Company

چکیده [English]

Today identifying the factors influencing the organizational strategic performance, is a prerequisite to improve the competitive advantage of the organization. In this research, the influence of 26 variables (recognized in the literature review) on the strategic performance, has been verified using data gathered from 42 respondents in TCT. Accordingly, four factors (human resource, organizational atmosphere, organizational capital, and organizational processes) have been tested and confirmed with confirmatory factor analysis using smart PLS. The results show that the organizational atmosphere have the most influence and then organizational capital has the least one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource
  • organizational strategic performance
  • organizational atmosphere
  • organizational capital
  • organizational processes